1

ข้อใดคือคุณลักษณะทางสติปัญญา

  • . พุทธิพิสัย

  • จิตพิสัย

  • ทักษะพิสัย

  • สมาธิพิสัย

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก