1

ข้อใดคือความหมายของคำว่าการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542

  • การศึกษาคือการลงทุน

  • การศึกษา คือการเรียนรู้เพื่อสังคม

  • การศึกษาคือการพัฒนาชีวิต

  • การศึกษา คือ กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของคนในสังคม

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก