1

การประเมินระดับใดที่ประเมินได้ตรงและสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานมากที่สุด

  • ระดับระดับชั้นเรียน

  • ระดับสถานศึกษา

  • ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  • ระดับชาติ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก