1

รายวิชาพื้นฐานในหลักสูตรสถานศึกษากำหนดมาจากสิ่งใด

  • สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

  • จุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง

  • คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลาง

  • มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก