1

ผู้กำหนดกรอบสาระท้องถิ่นหรือหลักสูตรท้องถิ่นคือ

  • สถานศึกษา

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก