1

รายวิชาเพิ่มเติมมีอะไรเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนสำหรับหลักสูตรแกนกลางฯ 2551

  • กรอบสระท้องถิ่น

  • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  • ผลการเรียนรู้

  •  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก