1

ข้อมูลในส่วนใดช่วยให้ครูผู้สอนทราบถึงเป้าหมายโดยรวมของสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน

  • คำอธิบายรายวิชา

  •  วิสัยทัศน์

  • โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

  • ผลการเรียนรู้

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก