1

ขั้นตอนแรกของการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาคือ

  • แต่งตั้งคณะกรรมการ/ คณะทำงาน

  • จัดทำหลักสูตร

  • วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ

  • วิจัย และติดตามผลการใช้หลักสูตร

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก