1

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

  • ปพ. 2 ออกให้ เพื่อรับรองผู้จบการศึกษา ภาคบังคับ          

  • ปพ. 2 ออกให้เพื่อรับรองผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • ปพ. 1 ออกให้เมื่อจบ ป.6, ม.3, ม 6.และออกให้กรณีลาออกหรือเสียชีวิตทุกกรณี

  • ปพ. 4 คือ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก