1

ควรศึกษาสิ่งใดก่อนการออกแบบการเรียนรู้จึงจะทำให้เกิดความเข้าใจในการออกแบบการเรียนรู้มากที่สุด

  • ศึกษาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

  •  ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

  • ศึกษาคำอธิบายรายวิชา

  • ศึกษาหลักการของหลักสูตร

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก