1

ข้อใดคือตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ

  • ตัวชี้วัดชั้นปี     

  • ตัวชี้วัดช่วงชั้น

  • คำอธิบายรายวิชา

  • ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก