1

หลักหลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคมและหลักสูตรแบบแกนสอดคล้องกับปรัชญาใด

  • สาขาปฏิรูปนิยม

  • นิรันตรนิยม

  • พิพัฒนาการนิยม

  • อัตถิภาวนิยม

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก