1

ข้อกระบวนการวินิจฉัยความต้องการของผู้เรียนมีความสำคัญเป็นอันดับแรก(diagnosis of need) เป็นทฤษฎีของใคร

  • ไทเลอร์

  • ทาบา

  • โอลิวา

  • วิชัย วงศ์ใหญ่

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก