1

ข้อใดไม่ใช่ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน

  • ดีมาก

  • ดี

  • ผ่าน    

  • ไม่ผ่าน

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก