1

การประเมินผลการเรียนรู้ระดับใดดำเนินการเพื่อการตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายปีและรายภาค

  • ระดับชั้นเรียน

  • ระดับสถานศึกษา

  • ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  • ระดับชาติ

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก