1

การประเมินผลการเรียนรู้ระดับใดดำเนินการเพื่อการตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายปีและรายภาค

  • ระดับชั้นเรียน

  • ระดับสถานศึกษา

  • ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  • ระดับชาติ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก