1

ปรัชญาทางการศึกษามีประโยชน์อย่างไร

  • ใช้เป็นแกนกลางในการจัดดำเนินการศึกษา

  • ใช้กำหนดบทบาทและหน้าที่ของสังคม

  • กำหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา

  • ถูกทุกข้อ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก