1

การเขียนเค้าโครงวิจัย  เปรียบได้กับข้อใด

  • การสำรวจที่ดินที่จะสร้าง

  • การตกแต่งบ้าน

  • การเขียนแบบบ้านในการก่อสร้าง

  • การต่อเติมบ้าน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก