1

ความเชื่อมั่น (Reliability) คือ

  • วัดได้ตรงกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะวัด

  • วัดกี่ครั้งก็คงที่กับกลุ่มต่างๆ ใช้ทั้งฉบับ

  • สามารถแยกคนอ่อนคนเก่งออกจากกันได้

  • สามารถวัดได้ถูกต้องมีประสิทธิผลและคุ้มค่าที่จะวัด

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก