1

อำนาจจำแนก (Discrimination) คือ

  • วัดได้ตรงกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะวัด

  • วัดกี่ครั้งก็คงที่กับกลุ่มต่างๆ ใช้ทั้งฉบับ

  • สามารถแยกคนอ่อนคนเก่งออกจากกันได้

  • สามารถวัดได้ถูกต้องมีประสิทธิผลและคุ้มค่าที่จะวัด

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก