1

จงเรียงลำดับมาตรวัดจากต่ำไปสูง

  • มาตรานามบัญญัติ  มาตราอันดับ  มาตราอันตรภาค  มาตราอัตราส่วน

  • มาตรานามบัญญัติ  มาตราอัตราส่วน  มาตราอันดับ   มาตราอันตรภาค

  • มาตราอัตราส่วน  มาตรานามบัญญัติ  มาตราอันดับ   มาตราอันตรภาค

  • มาตรานามบัญญัติ  มาตราอันตรภาค   มาตราอัตราส่วน   มาตราอันดับ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก