1

จงเรียงลำดับมาตรวัดจากต่ำไปสูง

  • มาตรานามบัญญัติ  มาตราอันดับ  มาตราอันตรภาค  มาตราอัตราส่วน

  • มาตรานามบัญญัติ  มาตราอัตราส่วน  มาตราอันดับ   มาตราอันตรภาค

  • มาตราอัตราส่วน  มาตรานามบัญญัติ  มาตราอันดับ   มาตราอันตรภาค

  • มาตรานามบัญญัติ  มาตราอันตรภาค   มาตราอัตราส่วน   มาตราอันดับ

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก