1

“เพื่อเปรียบเทียบความถนัดด้านเครื่องจักรกลระหว่างนักเรียนชาย และนักเรียนหญิง”  ข้อใดคือตัวแปรต้น

  • ความถนัดด้านเครื่องจักรกล     

  • เพศของนักเรียน

  • เพื่อเปรียบเทียบความถนัด

  • ไม่มี

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก