1

หัวข้อวิจัยไม่ควรมีลักษณะอย่างไร

  • เป็นประเด็นที่ยังไม่มีผู้วิจัยมาก่อน

  • เป็นข้อความที่อ่านแล้วรู้ว่าศึกษาเรื่องอะไร

  • เป็นเรื่องที่แสดงถึงความต้องการจะศึกษาค้นคว้าให้ได้ความรู้ที่แน่ชัด

  • เป็นเรื่องที่มีอยู่แล้ว

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก