1

ข้อใดเป็นหลักการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์

  • เหมาะสำหรับการสอบคัดเลือก

  • มุ่งเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล

  •  จำแนกระหว่างกลุ่มเก่งกลุ่มอ่าน

  • เป็นการวัดตามจุดประสงค์ของการเรียน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก