1

ท่านคิดว่าการวัดและการประเมินผลนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

  • การวัดเป็นเกณฑ์การตัดสินคุณค่าของการประเมิน

  • ผลการวัดใช้เปรียบเทียบกับข้อมูลจากการประเมิน

  • ผลการวัดเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ

  • ผลการวัดที่ถูกต้องทำให้ผลการประเมินน่าเชื่อถือ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก