1

ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของการประเมินผลจากสภาพจริง

  • ลดภาระงานซ่อมเสริมของครู

  • ผสมผสานให้กิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล

  • เน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลาง

  • นักเรียนได้สร้างงาน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก