1

ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของการประเมินผลจากสภาพจริง

  • ลดภาระงานซ่อมเสริมของครู

  • ผสมผสานให้กิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล

  • เน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลาง

  • นักเรียนได้สร้างงาน

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก