1

การประเมินผลการสอนควรประเมินเมื่อใด

  • เมื่อสอนจบในแต่ละภาคเรียน   

  • เมื่อสอนจบในแต่ละปีการศึกษา

  • เมื่อสอนจบในแต่ละหน่วยการเรียนรู้

  • ก่อนนำไปใช้ ระหว่างใช้ และหลังใช้

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก