1

บุคคลใดเป็นบิดาแห่งการวัดผลไทย

  • สาโรช บัวศรี

  • ชวาล แพรัตกุล

  • รัชกาลที่ 9

  • รัชกาลที่ 4

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก