1

การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้น

  • ผลงานและกระบวนการ

  • เน้นหลักสูตร

  • เน้นสติปัญญา

  • เน้นผลสัมฤทธิ์

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก