1

จุดมุ่งหมายที่สำคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนที่ส่งผลต่อครูคือข้อใด

  • ตัดสินผลการเรียน         

  • ปรับปรุงการเรียนการสอน

  • ค้นหาข้อบกพร่องของนักเรียน

  • แจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก