1

การจะวัดพฤติกรรมแต่ละด้านให้ครอบคลุมและเหมาะสมนั้น จะต้องทำอย่างไร

  • วิเคราะห์จุดประสงค์เนื้อหาที่จะวัด

  • กำหนดจุดประสงค์ให้ชัดเจน

  • ใช้เครื่องมือหลายรูปแบบ

  • ใช้วิธีการวัดหลายๆ วิธี

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก