1

การวัดและการประเมินผลมีวัตถุประสงค์ตามข้อใด

  • การปรับปรุงการเรียนการสอน

  • ตัดสินผลการเรียนการสอน

  • ตรวจสอบพัฒนาการตามจุดประสงค์

  • ปรับปรุงการเรียนการสอนและตัดสินผลการเรียน

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก