1

การวัดและการประเมินผลมีวัตถุประสงค์ตามข้อใด

  • การปรับปรุงการเรียนการสอน

  • ตัดสินผลการเรียนการสอน

  • ตรวจสอบพัฒนาการตามจุดประสงค์

  • ปรับปรุงการเรียนการสอนและตัดสินผลการเรียน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก