1

จุดมุ่งหมายในการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานคืออะไร

  • ตัดสินผลการเรียน

  • ดูผลงานทั้งหมด

  • ดูผลงานเด่นของนักเรียน

  • ดูพัฒนาการของผู้เรียน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก