1

ข้อใดเป็นคุณสมบัติของความเที่ยงตรงหรือเรียกอีกชื่อว่าความตรง

  • วัดได้ตรงกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะวัด

  • วัดได้ตรงกับสภาพความเป็นจริงของผู้เรียน

  • วัดได้ตรงกับจุดหมายของหลักสูตร

  • วัดได้ตรงกับสภาพแวดล้อม

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก