1

ข้อใดเป็นข้อจำกัดของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ

  • ใช้เวลานานในการสร้าง

  • สะดวก ยุติธรรมและรวดเร็ว

  • วัดได้ครอบคลุมเนื้อหา

  • ตรวจให้คะแนนได้ง่าย

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก