1

ข้อใดคือการประเมินผลจากสภาพจริง

  • Performance Assessment

  • Authentic Assessment

  • Formative evaluation

  • Summative assessment

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก