1

ข้อใดไม่ใช่ธรรมชาติของการวัดและประเมินผล

  • เป็นการวัดที่ไม่สมบูรณ์

  • มีความคลาดเคลื่อน

  • เป็นการวัดทางอ้อม

  • วัดครั้งแรกจะมีค่าใกล้เคียงที่สุด

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก