1

ถ้าสถานศึกษาไม่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ให้สำนักงานรายงานต่อใคร

  • ศึกษาธิการจังหวัด

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • กระทรวงศึกษาธิการ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก