1

การประกันคุณภาพภายนอก ให้สถานศึกษาดำเนินการตามข้อใด

  • การประกันคุณภาพภายในทุกปี

  • อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 1 ปี

  • อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 5 ปี

  • อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 8 ปี

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก