1

การประกันคุณภาพภายนอก ให้สถานศึกษาดำเนินการตามข้อใด

  • การประกันคุณภาพภายในทุกปี

  • อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 1 ปี

  • อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 5 ปี

  • อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 8 ปี

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก