1

เหตุผลสำคัญของการมีการประกันคุณภาพการศึกษา ยกเว้นข้อใด

  • ทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพการศึกษาที่เชื่อถือได้ เกิดความเชื่อมั่นและสามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน

  • ป้องกันการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองผู้รับบริการให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสที่จะใช้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

  • ทำให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษามุ่งบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพ และมาตรฐานอย่างจริงจัง

  • ทำให้ช่วยให้สถานศึกษาได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก