1

เหตุผลสำคัญของการมีการประกันคุณภาพการศึกษา ยกเว้นข้อใด

  • ทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพการศึกษาที่เชื่อถือได้ เกิดความเชื่อมั่นและสามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน

  • ป้องกันการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองผู้รับบริการให้เกิดความเสมอภาพในโอการที่จะใช้บริกรการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

  • ทำให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษามุ่งบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพ และมาตรฐานอย่างจริงจัง

  • ทำให้ช่วยให้สถานศึกษาได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก