1

ข้อใดหมายถึงการประเมินคุณภาพภายใน

  • การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

  • การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

  • การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  • การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก