1

ผู้ใดทำหน้าที่เป็นรองประธานคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม

  • ผู้แทนคณะกรรมการราชการตำรวจ

  • รองนายกรัฐมนตรี

  • ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการครู

  • ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเมือง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก