1

คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม เรียกโดยย่อได้ตามข้อใด

  • ก.ม.จ.

  • ค.ม.จ.

  • ค.ก.จ.

  •  ก.ม.ธ.

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก