1

องค์กรใดต่อไปนี้เป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรม

  • องค์กรกลางบริหารงานบุคคล

  • สภากลาโหม สำนักข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม

  • คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

  • คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก