1

บุคคลใดที่มีอำนาจเรียกให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจัดส่งคำสั่งทางปกครอง เอกสาร หรือวัตถุอื่นใดที่ได้จัดทำขึ้น เนื่องในการมีคำสั่งทางปกครองดังกล่าวมาเพื่อการแก้ไขเพิ่มได้

  • ทนายความ

  • อัยการ

  • ตุลาการศาลปกครอง

  • เจ้าหน้าที่

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก