1

ผู้ใดไม่สามารถกระทำการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้

  • นิติบุคคลหรือคณะบุคคล

  • ผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายในราชกิจจานุเบกษา

  • บุคคลทั่วไปที่มีอายุครบ 17 ปี บริบูรณ์

  • ผู้ซึ่งมีบทกฎหมายเฉพาะกำหนดให้สามารถกระทำการได้

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก