1

เจ้าหน้าที่ตามข้อใดไม่สามารถทำการพิจารณาทางปกครองได้

  • ไม่ใช่คู่สมรสของคู่กรณี

  • นายจ้างของคู่กรณี

  • ไม่ใช่ผู้พิทักษ์ของคู่กรณี

  • ไม่เป็นคู่กรณีเอง

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก