1

สำนักงานใดทำหน้าที่เป็นสำนักเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

  • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

  • สำนักงานนายกรัฐมนตรี

  • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก