1

สำนักงานใดทำหน้าที่เป็นสำนักเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

  • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

  • สำนักงานนายกรัฐมนตรี

  • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก