1

ต่อไปนี้คือคำสั่งทางปกครอง ยกเว้นข้อใด

  • การออกกฎ

  • การวินิจฉัยอุทธรณ์

  • การรับรอง

  • การรับจดทะเบียน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก