1

นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 มีอำนวจออกกฎหมายใด

  • กฎกระทรวง

  • พระราชบัญญัติ

  • พระราชกฤษฎีกา

  • พระราชกำหนด

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก