1

“กฎ” ตามพระราชบัญญัติวิธีราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 ไม่รวมถึงข้อใด

  • กฎกระทรวง

  • พระราชกฤษฎีกา

  • ข้อบัญญัติท้องถิ่น

  • พระราชกำหนด

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก